Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2019

Lektor: Ing. Lydie Musilová
Místo konání: Opava
Datum konání: 6.6.2019 13.6.2019
Cena: 1 300,- Kč

Podrobný výklad DPH směřovaný na územně-samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace (zejména školy, sociální zařízení a kulturní zařízení), včetně aktuálních výkladů GFŘ zejména v oblastech, které se týkají ÚSC a PO. Sedminář je zaměřen rovněž na změny zákona od roku 2019. Zejména se jedná o novelu zákona, která bude účinná k 1.4.2019. Tato novela obsahuje poměrně zásadní změny v postupech na DPH, na které se plátci DPH musí s předstihem připravit.

 

Detail semináře: Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2019

Rozpočtové hospodaření obcí

Lektoři: Ing. Petra Vítková
Místo konání: Zlín
Datum konání: 25.6.2018
Cena: 1200,- Kč

Seminář zrušen!!

Detail semináře: Rozpočtové hospodaření obcí